اجرای کف فرش ، کف سازی ، اجرای سنگ فرش ، نصب سنگ فرش کوبیک

محوطه ویلاها و ساختمان هایی که به صورت مجتمع ساخته می شوند و همین طور باغ ها و باغچه ها و پارک ها و فضاهای سبز جهت زیبایی کف آنها را با سنگ ها سنگ فرش می کنند. اصولا برای کف سازی یا سنگ فرش از سنگ های مالون و یا سنگ های رودخانه ای به صورت لاشه سنگ و کوبیک استفاده می شود. پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده با کادری بسیار مجرب در این زمینه در خدمت شما عزیزان می باشد. در زیر نمونه هایی از اجرای کف و کف سازی محوطه را می توانید مشاهده کنید.
اجرای کف سنگ فرش - پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده
اجرای کف محوطه - پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده
پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای نصب سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف کنار حوضچه باغ

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات:

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف با سنگ ورقه ای

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف زیبا در پارک

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف و پله

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف و حوض در محوطه پارک

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف و حوض

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف

ادامه مطلب