اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان از کارهای بیرونی ساختمان می باشد و ظاهر ساختمان توسط نمای ساختمان شکل می گیرد کاری است که به دقت زیادی لازم دارد و باید کادری مجرب و حرفه ای این قسمت از ساختمان را انجام دهند. نمای ساختمان با سنگ های مختلفی می تواند پیاده سازی شود از جمله سنگ کوهی سفید ، سنگ ورقه ای ، سنگ فرزی ، سنگ مالون مشکی ، سنگ لاشه و دیگر سنگ ها. بند کشی نمای ساختمان باید بسیار خوب انجام شود تا در درازمدت سنگ ها نریزند. مطمئن باشید با سفارش از پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده هرگز پشیمان نمی شوید و یک کار شیک و به یاد ماندنی را تجربه خواهید کرد.
پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: اجرای نمای ساختمان بااستادکاران حرفه ای بابیش از 20سال سابقه ای کاری باسلیقه ای بسیار زیاد باسنگهی مالون لاشه ورقه کوهی بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: اجرای آب نما ، اجرای نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: اجرای نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای دیوار ، پیمانکاری سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: اجرای نمای ساختمان

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: اجرای نمای ساختمان

ادامه مطلب