اجرا و نصب آبنما ، اجرای آب نما ، اجرای آبشار

از زمان های قدیم در ایران باستان استفاده از حوض و آبنما و آبشار در ویلاها و باغ ها مرسوم بوده است و جزو سنت های قدیمی ایرانیان می باشد. در پارک ها و فضاهای سبز نیز از آبنما و آبشار جهت زیبایی و چشم انداز عالی استفاده می شود. در ساخت و نصب آبنما از لاشه سنگ های مالونی و سنگ لاشه کوهی استفاده می شود. پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده از طراحان و نصابان حرفه ای جهت پیاده سازی آبنما و آبشار استفاده می کند که نمونه کارهای زیر گویای این ادعا می باشد. برای دیدن نمونه کارهای بیشتر می تولنید به وبلاگ ما هم به آدرس زیر سر بزنید: اجرای آبنما
اجرای آبنما - پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده
پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: طراحی و اجرای آبنما یکی از حرفه ای ماست آبنمای صخره ای پره ای شوره ای آبشاری باانوای طرحهای مختلف اجراهای متنوع باسنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای قلواه صخره ای رضایت شما هدف ماست شعار نمیدیم در عمل نشان خواهیم داد بابیش از 20سال سابقه ای کاری بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: طراحی و اجرای آبنما یکی از حرفه ای ماست آبنمای صخره ای پره ای شوره ای آبشاری باانوای طرحهای مختلف اجراهای متنوع باسنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای قلواه صخره ای رضایت شما هدف ماست شعار نمیدیم در عمل نشان خواهیم داد بابیش از 20سال سابقه ای کاری بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: آبنما

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: آبنما

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: آبنما

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات:

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: اجرا و نصب آبنما با سنگ لاشه و سنگ مالون قهوه ای

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات:

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: اجرای سنگ لاشه - اجرای سنگ ورقه ای - اجرای سنگ کوهی - اجرای سنگ مالون - اجرای آبنما- پیمانکاری سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: اجرای سنگ لاشه - اجرای سنگ ورقه ای - اجرای سنگ کوهی - اجرای سنگ مالون - اجرای آبنما- پیمانکاری سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آب نما

توضیحات: آب نما

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آب نما

توضیحات: آب نما

ادامه مطلب