با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه سنگ ورقه ای به صورت چمنی تواسط استادکاران حرفه ای ماهر برای اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه باید از افراد با تجربه و تعلیم دیده اجرا شود اجرای سنگ ورقه ای همینطوریکه مطلع هستید باید سالهای سال تعلیم دید برای اجرای کف به صورت چمنی پرکلاغای جزبی حصیری چمنی اجری با سنگ ورقه ای کوهی مالون لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه به صورت چمنی طبیعی در لای سنگها با سنگ ورقه ای کوهی طبیعی طبیعت سنگ لاشه استقامت سنگ لاشه ست شدن با گل و گیاه با سنگ کوهی مالون لاشه ورقه ای

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای سنگ مالون

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با سنگهای کوهی مالون اجرای سنگ لاشه تواسط نصابان ماهر و حرفه ای اجرای سنگ مالون اجرای سنگ مالون امروزه به اهمیت داشتن سنگ مالون سنگ لاشه در محوطه باغ ویلا پی برده اند

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله با سنگ کوهی

توضیحات: اجرای پله با سنگ کوهی مالون لاشه طبیعی اجرا شده است اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه پیمانکاری سنگ لاشه در قسمت نصب و اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه تواسط استادکاران ماهر و حرفه ای اجرا شده است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای سنگ مالون در دیوار باغ ویلا

توضیحات: اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه در دیوار باغ ویلا با سنگ مالون سفید محلات به صورت برشی تواسط استادکاران با تجربه استفاده از سنگ مالون اعم برای رنگش اعم برای استقامتش اعم برای طبیعت اش اجرا می کنند

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنمای صخره ای

توضیحات: اجرای آبنما اجرای آبشار کار ساده ای نیست پیچیده است با سلیقه ای خاصی نیاز است ساخت آبنما یکی از مهم ترین اتفاقی است که در محوطه باغ و ویلای شما میفتد تمام هزینه که در محوطه ویلا می خیلی زیاد است اما بیشترین توجه را آبنما جلب می کند با صدای آبش صخره ای بودنش طبیعی بودنش چیدمان سنگها بسیار زیبا خواهد بود اجرای آبنما مهارت اصلی ماست پیمانکاری سنگ لاشه با استادکاران ماهر و با تجربه بیشترین تجربه را دارد در زمینه اجرای آبنما و آبشار برکه جوی آب با طرحهای خاص

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب و اجرای سنگ لاشه ورقه ای در کف فرش و در پله با سنگ کوهی طبیعی اجرا می شود اجرای سنگ ورقه ای با گروه کاری با تجربه ای پیمانکاری سنگ لاشه یک طراحی خوب در محوطه باغ ویلا خیلی مناسب است اهمیت محوطه به اندازه ای یک ویلا است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه در کف فرش محوطه سازی نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه در کف فرش محوطه باغ ویلا با سنگ ورقه ای کوهی به صورت چکشی استفاده از سنگ مالون با طبیعت زیبایکه دارد در محوطه ویلا و یا باغ بسیار مناسب و صیحی است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ فرش در کف پیاده رو با سنگهای کوهی مالون لاشه اجرا شده است اگر در طراحی محوطه کار می کنید همیشه برای کاشتن گل و گیا فکر می کنید اما زیبایی گل و گیا با استفاده از عناصر طبیعی مثل سنگ مالون سنگ لاشه سنگ ورقه ای در بغل های گل و گیا بهتر نشان داده خواهد شد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه ورقه ای در دیوارهای باغ ویلا با سنگ ورقه ای کوهی طبیعی اجرا شده است در طرح لونه زنبوری با استفاده از سنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای در دیوار برای استقامت و برای زیبایی و برای طبیعت اجرا می کنیم امروزه بیشترین آدمهای بافکر و با برنامه به اهمیت و کیفیت سنگهای کوهی سنگ مالون سنگ لاشه ورقه ای پی برده اند

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه سنگ مالون در دیوار و در کف فرش ها با سنگهای ورقه ای و یا همان تخته سنگها اجرا می شود برای اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در کف فرش دیوار نما پله باغچه باربیکیو آتشدان آلاچیق با استفاد ه از سنگهای کوهی مالون از افراد تعلیم دیده و با تجربه باید استفاده کرد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای آبنما با سنگ ورقه ای

توضیحات:

ادامه مطلب