با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگمالون سنگ لاشه سنگ کوهی ورقه ای با نصابان ماهر اصل زیبایی محوطه استفاده از سنگهای کوهی مالون سنگ لاشه است که با طبیعت اش در محوطه سازی زیبایی می بخشد چید مان سنگ مالون سنگ لاشه همین طوریک مطلع هستید بسیار پیچیده است باید توسط استاد کاران ماهر اجرا شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای پله

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در محوطه سازی نکاتی که امروزه در محوطه اهمیت دارد احداث پله های سنگی است که با سنگهای کوهی سنگ مالون سنگ لاشه با استادکاران ماهر اجرا خواهد شد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای سنگی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در ویلاهای سنگی طبیعی ویلای سنگی پروژه های برجسته از طرحهای قدیمی و طراحان قدیمی به وجود آمده است ساختن ویلاهای سنگی و محوطه های سنگی اجرای آبشارهای سنگی آبنماهای سنگی کف فرش های سنگی هنر ماست

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی آبنما

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای آبنما های کوچک و بزرگ در فضایی بزرگ ویا کوچک با انواع طرحها با سنگهای کوهی ورقه ای صخره ای ساخته می شود اجرای آبنمای دیواری محوطه و یا حیاطاز جمله روش های زیباسازی محوطه و حیاط است که در طراحی فضایی سبز به ویژه در فضاهای کوچک بسیار زیبا خوهد بود اجرای سنگ اجرای سنگ مالون از جمله یکی از مهم ترین کارهای یک محوطه سازی و حیاط و ویلا خوهد بود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در محوطه ای شما به صورت چهار ضلعی در بین سنگهای چمن طبیعی کاشته خواهد شد تواسط استادکاران با تجربه ای پیمانکاری سنگ لاشه اجرا خواهد شد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای سنگی

توضیحات: طالبان ویلای سنگی قضاوت کند طراحان ویلای سنگی قضاوت کند طبیعت شناسان قضاوت کند از سنگهای مالون لاشه بکر کوهی ویلا می سازیم که فضاوت کنید پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون اجرای سنگ ورقه ای کوهی سنگ رودخانه ای برای ویلای ویلای شما و محوطه ای شما با طرحهای مختلفی اجرا خواهیم کرد در محوطه ای شما انواع کارهای طبیعی هریک کف فرش نمای ویلا نمای دیوار اجرای آبنما اجرای آبشار اجرای باربیکیو اجرای آتشدان با میز و صندلی سنگی اجرا خواهیم کرد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: ویلای سنگ محوطه سنگی یک طراحی عجیب و دل نشین است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا و در کف فرش محوطه ویلا به صورت چمنی در بین سنگها کاشت چمن طبیعی واقعآ لذت بخش خواهد بود اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با بهترین روش مهارت ماست اجرای دیوار های باغچه محوطه دور درختها اجرای پله های طبیعی با سنگهای ورقه ای کوهی مالون لاشه با بیش از 20 سال سابقه ای کاری در بخش اجرای سنگهای مالون لاشه ورقه ای اجرای آبنماهای صخره ای پرده ای

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با طراحی مختلف در طرحهای بی نظیر در دیوار های محوطه و پله ها اجرای سنگ ورقه ای کوهی محوطه ویلا را به خوبی زیبا ساخته و در اجرای آبنما و آبشار با سنگ کوهی ورقه ای با استادکاران پیمانکاری سنگ لاشه امروزه اجرای سنگ لاشه طالبی زیادی پیدا کرده است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای سنگی

توضیحات: برای ساختن هر سازه ای قبل از شروع شدنش باید فکر کرد طراحی یک ویلای سنگی با ید از تجربه ای کاری زیادی برخوردار باشید اعم از طراح اعم از استادکار برای اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با ید از مهارت بالای برخوردار باشید اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در ویلا و یا در محوطه سازی به خوبی می شود استفاده کرد در کف فرش ها و در نمای ویلا و دیوار اجرای آبنما اجرای آبشار در محوطه کلید اصلی است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان وبلای

توضیحات: طرح و اجرای ویلا در طراحی باسنگ مالون سنگ لاشه به صورت آجری اجرا شده که طبیعت و زیبایی ویلا را چند برابر خواهد کرد امروزه برای طراحی نمای ساخنما ویلای مصالح های مختلفی استفاده می شود طراحی نمای ویلا با سنگ لاشه سنگ مالون طراحی شود بی نظیر خواهد بود اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا و در طراحی محوطه نمای کف آبنما با کاشتن گل و گیا جذاب خواهد شد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای پله

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در پله های محوطه اعم زیباست و اعم طبیعی است و اعم با استحکام است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در باغ ها و محوطه ویلا رستورانت هتل پارک تهیه سنگهای کوهی مالون لاشه را ورقه ای را از معادن مختلفی تهیه خواهیم کرد با رنگهای متنوه با قابلیت برای سرما و گرما

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: نصب و اجرای کف فرش فضایی محوطه با سنگ سفید محلات گروه کاری پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون نصب سنگ تخته ورقه ای کوهی کار اصلی ماست حقیقت این است که شما در هر کجایکه این سنگهای طبیعی را اجرا کنید زیبایی خاص خودش را دارد

ادامه مطلب