با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی آبنما

توضیحات: نصابان پیمانکاری سنگ لاشه در اجرای آبشارهای صخره ای بی جوره است ساختن طبیعت با استفاده از سنگهای کوهی طبیعی طبیعت را در خانه های ویلای خود به ار مغان بیاورید اجرای سنگ های لاشه سنگ مالون با با مهارتها باشید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: در پروژه های پیمانکاری سنگ لاشه در اجرای سنگ لاشه سنگ مالون برای محوطه طبیعی ویلای طبیعی ار مصالح بوم آورد استفاده کردیم و لباس از جنس محیط بر تن بنا هایمان پوشاندیم سنگ هایی که تاکنون طبیعت را ساخته بودندتکیه گاهیمان شدند و با اندکی تعغیر دیوارهایمان را ساخته ایم با اجرای سنگ لاشه سنگ مالون در محوطه باغ ویلا طبیعت را به خوبی احساس کنید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون سنگ فرش کردن فضایی بیرونی از ان جایکه هزینه ان بر اساس نوع کار بستگی دارد اجرای سنگ لاشه با گروه کاری پیمانکاری سنگ لاشه اجرا شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای پله

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگهای لاشه سنگ مالون اجرای پله های کوهی طبیعی در ادامه با ویلا طور همراه باشید تا در مورد انواع سنگ فرش که فضایی زیبایی را به حیاط منزل شما میدهد آشناشوید در صورت علاقه خودتان قادر به انتخاب صحیح و درست سنگ فرش مورد نظرتان خواهدبود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه استفاده از سنگ مالون سنگ سفید محلات در کف محوطه سازی اعم زباست اعم طبیعی است به صورت فروشی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با چندین روش اجرای سنگ لاشه نصب سنگ مالون را در محوطه های باغ ویلا اجرا می کند 1 استفاده از طراحان ماهر 2 استفاده از استادکاران با تجربه 3 استاده از عناصر صحیح 4 استفاده از سنگهای کوهی طبیعی 5 استفاده از سنگهای رنگا رنگ 6 استفاده از کف فرش 7 اجرای آبنماهای طبیعی 8 اجرای باربیکیو 9 اجرای نمای ویلا داخل و برون 10 اجرای دیوارهای باغ ویلا 11 اجرای باغچه هی محوطه سازی 12 اجرای پله های سنگی کوهی طبیعی 13 اجرای آتشکده های سنگی کوهی طبیعی 14 نیمکتهای سنگی اجرا خواهیم کرد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی در کرسی ویلا و کف فرش

توضیحات: اجرای سنگ لاشه تواسط گروه کاری متخصص و با تجربه ای پیمانکاری سنگ لاشه اجرا خواهد شد برای طبیعی سازی محوطه اول از افراد باتجربه این کار استفاده کرد و دوم از عناصر صحیح استفاده کرد استفاده از سنگهای کوهی مالون سنگ لاشه در محوطه سازی یک اتفاق خارقلعاده است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه با سنگ ورقه ای کوهی باسنگ سفید کردستان به صورت چکشی در کف فرش محوطه شهرک با سنگهای ورقه ای در بخشهای کف فرش نمای ویلا باغچه ها با گروه کاری پیمانکاری سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا با سنگ ورقه ای به صورت برشی با سنگ کوهی طبیعی با استادکاران ماهر و حرفه ای اجرا شده با بندکشی سفید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای باربیکیو

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ باربیکیو های طبیعی با سنگهای طبیعی در یک گوشه ای محوطه نصب سنگ لاشه نصب سنگ مالون در کف فرش محوطه باغ ویلا بسیار مناسب است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در دیوار های محوطه و نمای ویلا انتخاب بجاست

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه به صورت چکشی با سنگ ورقه ای با استادکاران ماهر اجرا شده است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون مهارت ماست

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای آتشدان

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در اجرای آتشدان در بخش اجرای سنگهای کوهی سنگ مالون برای ساختن آتشدان چیدمان سنگها بسیار مهم است و اجرای نیمکت بسیار مهم است

ادامه مطلب