با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای حصیری

توضیحات: خدامات ما در زمینه اجرای سنگ مالون سنگ لاشه اجرای نمای داخلی به صورت حصیری بااستادکاران حرفه ای بااکیپ کامل در زمینه اجرای نما داخلی بیرونی آبنما آبشار باربیکیو آتشکده کف فرش باطرحهای متنوع اجرای تضمینی بامدیریت گل احمد جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آلاچیق

توضیحات: فعالیت در زمینه نصب و اجرای سنگ مالون سنگ لاشه بابیش از 20سال سابقه ای کاری بااستادکاران حرفه ای و باسلیقه بااجرای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما و آبشار باربییکیو آتشکده شعارنمیدیم عمل می کنیم رضایت شما هدف ماست بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف چمنی

توضیحات: نصب و اجرای کف فرشهای چمنی و چکشی فرزی حصیری آجری قلواه ای طرحدار گلدار بااستادکاران حرفه ای بابیش از 20سال سابقه ای کاری باسنگ های ورقه ای باانوای رنگها قرمز قهوای سبز پرتقالی طرح چوبی لیموی مشکی زرد بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: طراحی و اجرای آبنما یکی از حرفه ای ماست آبنمای صخره ای پره ای شوره ای آبشاری باانوای طرحهای مختلف اجراهای متنوع باسنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای قلواه صخره ای رضایت شما هدف ماست شعار نمیدیم در عمل نشان خواهیم داد بابیش از 20سال سابقه ای کاری بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: طراحی و اجرای آبنما یکی از حرفه ای ماست آبنمای صخره ای پره ای شوره ای آبشاری باانوای طرحهای مختلف اجراهای متنوع باسنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای قلواه صخره ای رضایت شما هدف ماست شعار نمیدیم در عمل نشان خواهیم داد بابیش از 20سال سابقه ای کاری بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای دیوار به ورت چکشی

توضیحات: اجرای نمای دیوار به صورت چکشی باسنگ ورقه ای مالون بانصابان حرفه ای باسلیقه کامل 20سال تجربه کاری فقط اجرای طبیعی باسنگ طبیعی جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف پیاده رو

توضیحات: نصب و اجرای کف پیاده رو در باغ ویلا طراحی و اجرای کف محوطه آبنما نمای ویلا دیوار باربیکیو باسنگ لاشه بااستادکاران باسلیقه از تجارب کامل برخورداریم شعار نمیدیم عمل میکنیم بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف آلاچیق

توضیحات: اجرای کف آلاچیق در بین محوطه شعار نمیدیم در عمل نشان میدیم بااستادکاران حرفه ای 20سال سابقه ای کاری باسنگهای مالون لاشه کوهی ورقه ای اجراهای بی نظیر نظر به سلیقه ای شما

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: اجرای نمای ساختمان بااستادکاران حرفه ای بابیش از 20سال سابقه ای کاری باسلیقه ای بسیار زیاد باسنگهی مالون لاشه ورقه کوهی بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آتشکده

توضیحات: اجرای آتشکده باظرافت بسیار زیاد بااستادکاران حرفه ای باسنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای کاملا طبیعی بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه بزرگترین پیمانکاری هستکه در زمینه نصب و اجرای سنگ لاشه سنگ مالون سنگ کوهی بااستادکاران حرفه ای اجرای کارهای متنوع بابیش از 20سال سابقه کاری کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما باربیکیو آتشکده بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای ساختمان

ادامه مطلب