با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با نصب و اجرای سنگ لاشه نصب سنگ مالون به صورت طبیعی با رنگ قهوای در کف فرش محوطه باغ ویلا قدم زدن به روی سنگهای طبیعی در زیر درختها حس و حال دیگه ای دارد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه در طراحی محوطه سنگی اجرای با کیفیت با سنگهای لاشه و سنگ مالون اجرای تضمینی اجرا خواهیم کرد با انتخاب عناصر طبیعی شما می توانید ارزش ملک تان را تضمین کنید و ازش لذت ببرید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلایی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در ساختن ویلاهای زیبایی سنگی سلیقه ای خواصی دارد سنگ لاشه و سنگ مالون کوهی را می تونید به شکلهای مختلفی بسازید و اجرا کنید وقتی از خانه شهری بیرون برید از طبیعت ویلای سنگی لذت می برید سنگ لاشه و سنگ مالون را در کف فرش و در آبنما باربیکو اتشدان هم می توانید اجرا کنید و از طبیعت آنها لذت ببرید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: اجرای پله با سنگ ورقه ای کوهی طبیعی اجرا شده پیمانکاری سنگ لاشه در زمینه اجرای سنگهای لاشه سنگ مالون تجربه ای طولانی دارد انتخاب عناصر طبیعی در کار های محوطه سازی بسیار مهم است ویژه گی های سنگ لاشه مالون کوهی در محوطه سازی باغ ویلا این است که بااستحکام و طبیعی زیبا همه پسند ارزش ملک این همه خوبی ها را با هم دارد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: در انتخاب اجرای سنگ لاشه سنگ مالون در محوطه باغ ویلا چند ویژگی دارد اول با استحکام است دوم زیباست سه وم طبیعی است چهارم کوهی است پنجم مورد پسند امروز است پیمانکاری سنگ لاشه با استادکاران باتجربه اجرا خواهد شد با سنگ ورقه ای قهوای در نمای دیوار به صورت برشی با سنگ کوهی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه نصب سنگ قلوه را در کف فرش محوطه ای شما اجرا خواهد کرد اجرای سنگ قلوه در کف فرش اعم طبیعی است اعم با استحکام است نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه هم در محوطه سازی مناسب خواهد بود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی آبنما

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای آبنماهای طبیعی در محوطه و یا در داخل و رستورانتها هتلها در روشنای طبیقاط و روی پشت بام ها با سنگهای کوهی سنگ مالون سنگ لاشه اجرا خواهیم کرد انتخاب یک آبنما برای زیبایی محوطه کلیدی اصلی است در تماشاه آبنما نشستن لذت زیبای دارد حال حوصله انسان را خوب می سازد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای سنگی

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا با استادکاران حرفه ای تواسط استادکاران ماهر اجرا شده است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای اتشدان و نیمکت

توضیحات: اجرای آتشدان و نیمکت در مابین محوطه با سنگ کوهی طبیعی اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در کف فرش محوطه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: اجرای سنگ لاشه در نمای دیوار با سنگ قرمز ورقه ای به صورت چکشی اجرا شده است ستونهای باغ با سنگ زرد اجرا شده است پیمانکاری سنگ لاشه با گروه کاری مجهز در زمینه نصب و اجرای سنگ لاشه اجرای آبنما و آبشار باربیکیو با سنگهای طبیعی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی آبنما

توضیحات: طراحی یک آبنما در یک فضایی چشم انداز محوطه سازی باغ ویلا طراحی جوب با سنگهای کوهی گذاشتن پل چ.بی گذر از روی پل یک انتخاب بهترین است بدون اجرای آبنما در یک محوطه سازی جذابیتی نخواهد داشت نصب سنگ مالون مالون اجرای سنگ لاشه در محوطه سازی باغ ویلا پیمانکاری سنگ لاشه در اجرای آبنماهای صخره ای طبیعی تجربه ای زیادی دارد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی آبنما

توضیحات: در ساختن آبشار و آبنما به تجربه ای بالای باید برخوردار باشید همینطور از سلیقه ای خوبی استادکاران پیمانکاری سنگ لاشه تجربه کنید با طراحی های خارق العاده ای اجرا خواهیم کرد اجرای سنگ مالون در کف فرش محوطه و در دیوارهای محوطه نمای ویلا به صورت حرفه ای

ادامه مطلب