با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای محوطه و دیوار پارک

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: دیوار

توضیحات: اجرای کف و دیوار ویلای زیبا

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای نصب سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای دیوار بسیار شیک و تمیز با سنگ معدن و سنگ رودخانه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای دیوار بسیار زیبا با سنگ لاشه و سنگ مالونی و سنگ فرز با پیمانکاری و اجرای سنگ گل احمد جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف کنار حوضچه باغ

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای محوطه بی نظیر

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: پله

توضیحات: اجرای پله

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: محوطه سازی و سنگ فرش کف پارک

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای دیوار با سنگ قرمز

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای کف

ادامه مطلب