با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله

توضیحات: خدامات ما در زمینه مخصوصآ و فقط سنگهای مالون و لاشه و کوهی ورقه ای قلواه ای صخره ای بااجرای پله دیوار درپوش کف فرش دیوار به صورت آجری قیچی باسنگ سیای میگون طراحی محوطه باغ باسنگهای مالون لاشه طبیعت باغ را چند برابر خواهد کرد کف فرش باسنگ مالون دیوار باسنگ مالون پله باسنگ مالون ابنما باسنگ کوهی صخره ای ورقه ای باربیکیو باسنگ لاشه اتشکده باسنگ لاشه تمام اینها طبیعی هست باب جاهای تفریحی می باشد بااستادکاان لایق بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: طراحی و اجرای محوطه سازی باسنگهای مالون کوهی ساخت 2تا آبنما در گوشه محوطه باغ جوب کشی برکه های بی نظیر طراحی و اجرای پیاده رو اجرای دیوار باسنگ مالون آلاچیق و باربیکیو آتشکده تمام طبیعت دنیا در این محوطه وجود دارد باسنگهای کوهی مالون ورقه ای لاشه قلواه ای بااستادکاران باسلیقه ای جوینده گروه کاری ما در زمینه نصب و اجرای سنگ مالون لاشه و کارهای طبیعی تعلیم دیده بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله

توضیحات: بی نظیر ترین اجراهارا باسنگهای مالون لاشه از ما بخواهید باتمام گروه کاری خود در خدمت شما عزیزان آماده ای خدمت به شماست قدامت کاری ما بابیش از 20سال تجربه ای کاری داریم باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی قلواه ای صخره ای نصابان ما بانحوه حسن اجرا خواهد کرد نصب و اجرای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی باربیکیو آتشکده بانصابان حرفه ای بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: نصب متفاوت اجرای متفاوت را از ما بخواهید بااستادکاران حرفه ای اجرا باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی قلواه ای صخره ای اجرای تضمینی نصب کف فرش نمای ویلا دیوار چینی باربیکیو آتشکده آبنما و آبشار باانوای طرحهای متنوع اجرای ویلاهای لوکس بامصالح و یا بدون مصالح بامدیریت جوینده جویا باشید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: اجرای بی نظی طراحی بی نظیر کارهای بی نظیر باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی قلواه اجرای دیوار به صورت قیچی پرکلاغای پله محوطه درپوش باغچه آبنما اجرای ویلاهای لوکس بابیش از 20 سال سابقه ای کاری بانصابان حرفه ای

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله

توضیحات: اجرای پله باسنگهای ورقه ای مالون لاشه باطراحی بی نظیر بااستادکاران حرفه ای اجرای سنگ لاشه با استادکاران ماهر و تعلیم دیده بااجرای پله های طبیعی باسنگهای طبیعی با طرحهای متنوع نصب تضمینی اجرا بامصالح و یا بدون مصالح اجرای صفرتاصد ویلا و محوطه بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای نمای دیوار

توضیحات: اجرای نمای دیوار و محوطه سازی باسنگهای کوهی مالون لاشه ورقه ای قلواه ای باطرحهای متنوع بااستادکاران باسلیقه اجرای تضمینی خواهیم کرد اجرای سنگ لاشه نظر به سلیقه ای شما بانظارت مهندس ناظر شما تهیه و توضع سنگهای مالون و لاشه ورقه ای قلواه صخره ای بدون واسطه مستقیم از معدن تابه مقصد تهیه می کنیم اجرا کردن سنگهای طبیعی مخصوصآبرای طبیعت ویلا و خانه های تفریحی شماست بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: فروش سنگ مالون

توضیحات: فروش انوای سنگهای مالون لاشه کوهی ورقه ای قلواه صخره ای همراه بانصب سنگهای طبیعی کوهی اجرای کف محوطه باغ شهرک نمای ویلا نمای داخلی آبنما و آبشار باربیکیو آتشکده بازیباترین حالت اجرا خواهیم کرد در هرنقاط جهان آماده ای خدمت هستیم بابیش از 20سال سابقه ای کاری بااکیپ کامل اجرای به صوت تخصوصی بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: اجرای کف فرش محوطه سازی باسنگهای مالون لاشه ورقه ای اجرای ما نظر به سلیقه ای شماست نظر به هزینه شماست به حرفه ای در تمام نقاط ایران باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی صخره ای قلواه ای بامدیریت گل احمد جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای حصیری

توضیحات: خدامات ما در زمینه اجرای سنگ مالون سنگ لاشه اجرای نمای داخلی به صورت حصیری بااستادکاران حرفه ای بااکیپ کامل در زمینه اجرای نما داخلی بیرونی آبنما آبشار باربیکیو آتشکده کف فرش باطرحهای متنوع اجرای تضمینی بامدیریت گل احمد جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آلاچیق

توضیحات: فعالیت در زمینه نصب و اجرای سنگ مالون سنگ لاشه بابیش از 20سال سابقه ای کاری بااستادکاران حرفه ای و باسلیقه بااجرای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما و آبشار باربییکیو آتشکده شعارنمیدیم عمل می کنیم رضایت شما هدف ماست بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف چمنی

توضیحات: نصب و اجرای کف فرشهای چمنی و چکشی فرزی حصیری آجری قلواه ای طرحدار گلدار بااستادکاران حرفه ای بابیش از 20سال سابقه ای کاری باسنگ های ورقه ای باانوای رنگها قرمز قهوای سبز پرتقالی طرح چوبی لیموی مشکی زرد بامدیریت جوینده

ادامه مطلب