با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با چندین روش اجرای سنگ لاشه نصب سنگ مالون را در محوطه های باغ ویلا اجرا می کند 1 استفاده از طراحان ماهر 2 استفاده از استادکاران با تجربه 3 استاده از عناصر صحیح 4 استفاده از سنگهای کوهی طبیعی 5 استفاده از سنگهای رنگا رنگ 6 استفاده از کف فرش 7 اجرای آبنماهای طبیعی 8 اجرای باربیکیو 9 اجرای نمای ویلا داخل و برون 10 اجرای دیوارهای باغ ویلا 11 اجرای باغچه هی محوطه سازی 12 اجرای پله های سنگی کوهی طبیعی 13 اجرای آتشکده های سنگی کوهی طبیعی 14 نیمکتهای سنگی اجرا خواهیم کرد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی در کرسی ویلا و کف فرش

توضیحات: اجرای سنگ لاشه تواسط گروه کاری متخصص و با تجربه ای پیمانکاری سنگ لاشه اجرا خواهد شد برای طبیعی سازی محوطه اول از افراد باتجربه این کار استفاده کرد و دوم از عناصر صحیح استفاده کرد استفاده از سنگهای کوهی مالون سنگ لاشه در محوطه سازی یک اتفاق خارقلعاده است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه با سنگ ورقه ای کوهی باسنگ سفید کردستان به صورت چکشی در کف فرش محوطه شهرک با سنگهای ورقه ای در بخشهای کف فرش نمای ویلا باغچه ها با گروه کاری پیمانکاری سنگ لاشه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا با سنگ ورقه ای به صورت برشی با سنگ کوهی طبیعی با استادکاران ماهر و حرفه ای اجرا شده با بندکشی سفید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای باربیکیو

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ باربیکیو های طبیعی با سنگهای طبیعی در یک گوشه ای محوطه نصب سنگ لاشه نصب سنگ مالون در کف فرش محوطه باغ ویلا بسیار مناسب است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در دیوار های محوطه و نمای ویلا انتخاب بجاست

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه به صورت چکشی با سنگ ورقه ای با استادکاران ماهر اجرا شده است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون مهارت ماست

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی اجرای آتشدان

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در اجرای آتشدان در بخش اجرای سنگهای کوهی سنگ مالون برای ساختن آتشدان چیدمان سنگها بسیار مهم است و اجرای نیمکت بسیار مهم است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای دیوارهای باغ با سنگ ورقه ای قهوای دماوند اجرا شده است با استفاده از سنگهای مالون سنگ لاشه طبیعت محوطه و استقامت محوطه تان بی افزاید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی آبنما

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای کارهای طبیعی با سنگهای رودخانه ای و سنگهای مالون سنگ لاشه برای زیبایی محوطه سازیشما با استادکاران باتجربه اجرای آبنما و برکه پل چوبی در محوطه سازی به زیبایی محوطه بی افزاید

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنمای صخره ای

توضیحات: اجرای آبنما و آبشار برکه جوب با بهترین طرحهای شکیل و زیبا در زمینه اجرای آبنماهای طبیعی با سنگهای طبیعی کوهی اجرا می شود در طراحی آبنما جدا کردن جای گلها در دل آبنما و برکه چیدمان سنگها ریزش آب صدای آب مهمترین گزینه آبنما است که زیبایی محوطه و آن فضارا با ارزش می کند

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه در دیوار باغ های تفریحی واقعآ تماشاهی خواهد شد اجرای سنگ لاشه با استادکاران با تجربه بسپارید یک کار بی عیب و نقص خواهد شد استفاده از سنگهای ورقه ای با نصابان ماهر با سنگ ورقه ای قهوای با بهترین کیفیت

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: استفاده از سنگهای مالون سنگ لاشه در دیوار های باغ ویلا برای طبیعی بودنش هست و برای بااسقامت بودن است استفاده از عناصر طبیعی در دیوار باغ بسیار بجا است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با نصابان ماهر اجرا شده است با سنگ ورقه ای قهوای اجرا شده است به صورت برشی همینطوریکه مطلع هستید برای اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه به افراد با تجربه ای سنگ لاشه نیاز هست

ادامه مطلب