با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: پله

توضیحات: پله

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنما

توضیحات:

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای محوطه سازی جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: باروکیو

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آب نما

توضیحات: آب نما با سنگ پوکه

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: اجرای جزبی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای دیوار

توضیحات: نمای دیوار

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای محوطه سازی جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: اجرای جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: کف

توضیحات: کف

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: محوطه سازی

توضیحات: محوطه سازی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نمای ساختمان

توضیحات: نمای فرزی

ادامه مطلب