با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه اجرای سنگ مالون و سنگ لاشه را در کف فرش محوطه باغ ویلا به صورت مربع با طراحی بی نظیری اجرا شده اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در محوطه سنگی و در نمای ویلا ساخت آبنماهای کوهی صخره ای مالونی کوهی طبیعی اجرا می شود اجرای سنگ مالون

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای سنگ مالون در ستونهای داخل سالون ویلا

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در داخل سالون ویلا در ستونهای آن اجرا شده است اجرای سنگ سنگهای مالون لاشه را به چند دسته می شود تقسیم کرد و اسمی برای انها انتخاب کرد که می توان با بر این اساس اجرا کرد نصب سنگ مالون لاشه در کف فرش 1 پرکلاغای 2 حصیری 3 آجری 4 مزایکی 5 چهارضلع 6پنج ضلع 7 چمنی 8 جزبی 9 چکشی 10 برشی این فقط در مورد کف فرش محوطه سازی بود برای اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون بود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون ورقه ای زرد در کف فرش محوطه سازی باغ ویلا در شمال کشور اجرا شده است سنگ ورقه ای و یا تخته سنگ به همان سنگهای گف فته می شود که تخته سنگهای هستک که از کوه کند می شود و در باغ ویلا و جاهای مختلفی اجرا می شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ لاشه نصب سنگ مالون در کف فرش در دیوارهای باغ ویلا اجرا شده است پیمانکاری سنگ لاشه صفرتاصد سنگ لاشه با انواع اجراها با سنگ ورقه ای کوهی مالون لاشه استفاده از سنگهای کوهی مالون لاشه قدامت قدیمی دارد اما در هین حال در نظر مردم و بیننده گان مدل جدید است چرا بخاطریکه آرامش می بخشد قدم زدن به روی سنگ لاشه حس و حال خوبی دست میابد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای اجرای شومینه

توضیحات: اجرای شومینه با سنگ ورقه ای کوهی به صورت حصیری حکمی اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه در شمومینه پیمانکاری سنگ لاشه در شومینه در باربیکیو در نما در کف فرش در دیوار در پله در درپوش های محوطه در آتشدان در آبنما اجرا می شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای سنگی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در اجرای سنگ مالون سنگ لاشه در نمای ویلا با سنگ لاشه به صورت قیچی حصیری آجری اجرا شده است طراحی یک ویلای سنگ به ملک شما ارزش چند برابر خواهد کرد تواسط استادکاران حرفه ای اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در دیوارچه های باغچه با سنگ کوهی طبیعی اجرا می شود اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه در طراحی طبیعی امروزه بیشترین افراد به اهمیت طبیعی پی برده اجرای سنگ لاشه در دیوار باغچه نصب سنگ مالون در کف فرش محوطه اجرای ابنما در جای چشم انداز محوطه باسنگ کوهی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی باغ ویلا

توضیحات: 1 اجرای سنگ لاشه 2 اجرای سنگ مالون 3 انتخاب سنگ لاشه 4 طراحی محوطه طبیعی 5 ساختن ویلا همه این مورد ها در طراحی یک ویلای زیباو طبیعی پیمانکاری سنگ لاشه اجرای سنگ لاشه را و سنگ مالون را و انتخاب سنگ لاشه و مالون را اول برای طبیعی بودنش و دوم برای با استحکام بودنش سوم برای ارزان بودنش چهارم برای ارزش ملک اجرا می کند مالکان مهندسان معماران

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در نصب کف فرش محوطه سازی باغ ویلا با سنگ ورقه ای اجرا شده است تواسط گروه با تجربه پیمانکاری سنگ لاشه اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با مهارتهای بالا اجرا می شود قدم زدن در محوطه طبیعی برای حس و حال انسان بسیار خوب است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: پیمانکاری سنگ مالون با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون تواسط استادکاران حرفه ای با سنگهای ورقه ای کوهی مالون در دیوارهای باغچه کوهی باکاشتن گل و گیا ست شدن با سنگ مالون لاشه در دیوارهای باغچه نصب کف فرش اهمیت داشتن سنگ مالون را در باغ و محوطه را پی برده است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای انوای کارهای مختلف با طرحهای متنوع با نصابان ماهر و حرفه ای با سنگهای کوهی طبیعی اجرا شده است بانصابان ماهر در دیوارهای باغچه اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون سنگ کوهی طبیعی در دیوار در کف در باغچه اجرا می شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه سنگ مالون اجرای سنگ مالون سنگ لاشه در دیوارهای باغ با سنگهای کوهی طبیعی اجرا شده است امروزه با توجه به گسترش زندگی و افزایش روزه افزون ساخت و ساز و کاهش فضایی سبز اهمیت محوطه سازی و فضای بیرونی ساختمان به طور چشم گیری افزایش یاته اهمیت محوطه زیاد تر شده

ادامه مطلب