با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه جوینده در زمینه نصب و اجرای کف فرش باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی بااستادکاران ماهر و باتجربه بانصابان ماهر اجرای کف به صورت برشی و چکشی حصیری آجری با مدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه باخدامات بیش از ۲۰ سال سابقه ای کاری در زمینه نصب و اجرای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما و آبشار باربیکیو آتشکده باسنگهای مالون لاشه ورقه ای قلواه ای صخره ای بااستادکاران حرفه ای بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه جوینده بااجرای انوای کارهای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما و آبشار باربیکیو آتشکده باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی قلواه صخره ای حرفه ای برای طبیعت خانه های تفریحی شماست با بهترین اجراها بااستادکاران حرفه ای و باسلیقه تهیه و توضع سنگهای مالون لاشه ورقه ای بدون واسطه ازمعدن تابه مقصد بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: یمانکاری سنگ لاشه جوینده بانصب و اجرای انوای کف فرش های طبیعی باسنگهای طبیعی بانصابان ماهر اجرای سنگ لاشه سنگ مالون سنگ ورقه ای سنگ قلواه بااجرای انوای کارهای طبیعی بابهترین شکل

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ویلا

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه بااجرای ویلاهای لوکس و مستحکم باسنگهای مالون و لاشه کوهی ورقه ای قلواه ای بااستادکاران حرفه ای و باتجربه باطرحهای متنوع اجراهای باکیفیت را از ما بخواهید شعارنمیدیم و عمل می کنیم اجرای انوای کارهای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما و آبشار باربیکیو آتشکده بانصابان ماهر بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه سنگ مالون بااجرای پله های طبیعی کف فرش دیوار باسنگهای طبیعی انوای سنگ مالون لاشه ورقه ای کوهی بااستادکاران بامهارت بابیش از 20سال سابقه ای کاری پیمانکاری سنگ لاشه بااجرای کارهای تضمینی در خدمت شماست بااجرای کف فرش نمای ویلا پله های طبیعی باربیکیو آتشکده آبنما و آبشار باسنگهای مالون هدف ما رضایت شماست گروه کاری ما کاملا تعلیم دیده هستند بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: طرح و اجرای کف محوطه باسنگهای کوهی و مالون لاشه ورقه ای به صورت منظم و نامنظم باانوای طرحهای متنوع بااستادکاران ماهر به طور تضمینی اجرای انوای کف فرش نمای ویلا دیوار چینی آبنما و آبشار باربیکیو آتشکده باسنگهای مالون لاشه بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: اجرای کف فرش باطرحهای متنوع باسنگ ورقه ای در بین چمن زار نصب و اجرای تمام کار محوطه سازی باسنگ مالون اجرای کف فرش نمای ویلا ساخت ویلا دیوار چینی باربیکیو آتشکده آبنما و آبشار باطرحهای مختلف تهیه و توضع سنگهای مالون دماوند قرمز مشهد سبز قم استخوانی کردستان تنه درختی محلات مشکی میگون

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: طراحی و اجرای محوطه سازی هر یک کف فرش نمای دیوار پله آلاچیق درپوش باسنگهای مالون لاشه ورقه ای کوهی قلواه صخره ای بانصب کف فرش نمای ویلا باربیکیو اتشکده هنرماست بااستادکاران ماهر و هرفه ای به صورت چکشی برشب منظم و نامنظم باسنگهای طبیعی باطرحهای متنوع بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنمای صخره ای

توضیحات: طراحی و اجرای آبشارهای صخره ای آبنماهای کوهی باسنگهای صخره ای و کوهی و مالون و لاشه و ورقه ای و قلواه ای بااستادکاران حرفه ای و باتجربه اجرای آبنما برای باغهای تفریحی و رستوران ها و محوطه ویلاها بسیار مناسب است اجرای تضمینی نظر به سلیقه ای شما اجرا خواهد شد نظر به بودیجه شما باطرحهای متنوع بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای پله

توضیحات: نصب انوی کارهای پله کف فرش باطرحهای متنوع باسنگهای کوهی مالون در این زمینه مهارت داریم بااستادکاران تعلیم دیده ساختن ویلاهای تفریحی بامصالح و یا بدون مصالح باطرحهای عالی بامدیریت جوینده

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: اجرای بااینکه بسیار مرتب و زیباست بلکه بسیار مستحکم قوی هم هست ما در زمینه نصب و اجرای سنگهای مالون لاشه و غیره تخصص داریم نصب کف فرش نمای ویلا دیوارهای باغ باربیکیو آتشکده آبنما وآبشار به صورت تضمینی از نظر زیبای استحکامات بامدیریت جوینده

ادامه مطلب