با برچسب ها و کلمات کلیدی زیر می توانید نمونه کارهای ما را در مرورگرها مشاهده کنید.

پیمانکاری سنگ لاشه جوینده

با کادری مجرب و متخصصانی حرفه ای بهترین کیفیت کاری را برای مشتریان خود خواهان است

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

آبنما ، اجرای آبنما ، طراحی آبنما ، آبشار

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

ویلا سازی ، اجرای نمای ساختمان

اجرای کف ، سنگ مالون ، سنگ لاشه

سنگ قلوه ، سنگ ورقه ای

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: فروش سنگ ورقه ای

توضیحات: فروش سنگ ورقه ای پرتقالی قرمز مستقیم از معدن تا مقصد بدون واسطه از معدن تامقصد رسانیده می شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ مالون نصب سنگ لاشه نصب سنگ قلوه در کف فرش محوطه باغ ویلا سنگ قلوه استقامت بسیار بالای دارد رنگهای بسیار زیبایی دارد و طبیعت بسیار خوبی دارد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: ساختمان ویلای سنگی

توضیحات: اجرای سنگ لاشه در نمای ویلا به صورت قیچی و حصیری استفاده از سنگهای کوهی مالون لاشه طبیعی در محوطه ویلا بخاطر طبیعی بودن آن است فوق العاده باطبیعت جذاب و جالب خواهد بود طبیعت را به خودش جزب می کند خاصیت سنگ سه بعدی آن مقاومت بالاو تنوع زیاد آن است که اولین گزینه های کاربردی در نمای ویلا و در محوطه سازی است با کمی ذوق و سلیقه امکان اجرای با انواع طرحها های شگفت انگیز می توان اجرا کردتواسط استادکارن باتجربه ای پیمانکاری سنگ لاشه اجرا خواهیم کرد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش با سنگ قلوه

توضیحات: نصب کف فرش باسنگ قلوه استفاده از سنگ رودخانه ای رنگهای خدادادی دارد و خرب شدنی نیست برای طبیعت باغ ویلا پیمانکاری سنگ لاشه با اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون تواسط استادکاران حرفه ای در خیابانهای عمومی و شخصی

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: فروش سنگ ورقه ای

توضیحات: فروش سنگهای ورقه ای سنگ مالون سنگ لاشه بدون واسطه مستقیم از معدن تا مقصد رسانیده می شود

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی

توضیحات: اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه در نمای ویلا به صورت حصیری با سنگ ورقه ای با رنگهای مختلف در نمای ویلا در کردان کرج

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه هدف جز کیفیت کار ندارد اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در کف فرش با سنگ ورقه ای اجرای سنگهای آنقدرهم که فکر می کنید آسان نیست همینطوریکه مطلع هستید برای اجرای سنگ مالون از افراد با تجربه کار گیرید چون چیدمان سنگهای کوهی مالون بسیار سخت است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه پیمانکاری سنگ مالون در اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در دیوار های باغ ویلا مهارت در چیدمان سنگ در اندازه سنگها زخامت سنگهای استقامت سنگها برای سرما و گرما استفاده از سنگهای کوهی مالون لاشه برای طبیعت محوطه ویلا و یا باغ از طبیعت سنگها لذت برده استفاده ای صحیح کنید از آلوده ای آب هوا ی شهری آخر هفته بیرون می شوید باید از طبیعت سنگهای کوهی لذت ببرید حس حال انسان را به کلی تعغیر می دهد

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: نصب سنگ فرش در کف محوطه باغ در پیاده روهای باغ تواسط استادکاران مجرب پیمانکاری سنگ لاشه پیمانکاری سنگ مالون اجرا خواهد شد اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون مهارت ماست تواسط استاد کاران پیمانکاری سنگ مالون

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: نصب کف فرش

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در طراحی همچنین پیاده روها بسیار مهارت داریم نصب سنگ مالون در کف پیاده رو با سنگ ورقه ای

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای سنگ لاشه

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در اجرای سنگ مالون یک محوطه زیبا با طراحی گل و گیا و استفاده از سنگهای کوهی طبیعی در اجرای سنگ طبیعی در محوطه ویلا بسیار چشم گیر خواهد بود اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: آبنمای صخره ای

توضیحات: در طراحی محوطه ساختن یک آبنما با سنگهای کوهی بسیار ضروری است اگر در جایکه آب جاری باشده نگاه ها و حوص ها فقط در طرف آب می شود اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در آبنما و آبشار برکه بسیار خوب است تواسط استادکاران تعلیم دیده

ادامه مطلب